מסכת ׳מסדה׳‫
עיצוב ועימוד מסכת

עיצוב ועימוד מסכת (מקורות ופירושים המלווים טקסט מרכזי) לפואמה ׳מסדה׳ מאת יצחק למדן.

המסכת מאת יריב בן־אהרון ז״ל, שזכיתי לעצב מספר מסכתות שערך.

המסכת לוותה באיוריו של נחום גוטמן, איורים שעיטרו מהדורה חגיגית של הפואמה ׳מסדה׳ מ-1951.