fbpx
המכללה החברתית־כלכלית
עיצוב פרסומים וניירת

עיצוב פרסומים שונים למכללה החברתית־כלכלית, הכוללים בין השאר:
– מודעות שונות לרשת
– קמפיין רישום לתכנית לכלכלנים חברתיים, ברשת ומודפס
– חוברת נלווית לסמינר
– תעודות סיום למשתתפים