fbpx
המסע לארץ ישראל
עיצוב, הפקה והדפסה של אלבום המלווה סמינר חינוכי לבני־נוער

התוכן של כל יום נחשף במהלך המסע בהדרגה, על ידי תלישה של פס הפרפורציה בקצה של כל חלק.

בנוסף לאלבום כלל הפרויקט פולדר שיווקי, שגם הוא תוכנן באופן יוצא דופן, מותאם לצרכי צוות הסמינר, ובלי צורך בהשקעה יקרה בשטאנץ לחיתוך הפולדר.
כמו כן עוצבו גלויות לפי שערי הימים השונים.

הפרויקט כולו עוצב, הופק ואף הודפס על ידי במכונות הדפוס של החוג להפקות דפוס במכללת הדסה.

הפרויקט הופק עבור המרכז החינוכי “דרך”, וכפרויקט גמר של לימודיי במכללת הדסה, שזכה להצטיינות יתרה.

האלבום מחולק לחמישה שערים פנימיים לפי הנושאים בהם עוסק כל יום במסע, ובכל שער התמודדתי עם הצורך לבטא רעיונות מופשטים מתוך תולדות הציונות בביטוי גרפי-ויזואלי, ועם יצירה של שפה גרפית חדשנית, המבטאת את הציונות כרלוונטית לבני הנוער היום.

תכנון האלבום נעשה בהתאם לצרכים המשתנים של צוות ההדרכה ובתי הספר, ולכן הוא עוצב כאלבום עם ברגים שניתן בקלות לפתוח ולשנות בו את התכנים הפנימיים והטקסטים. כמו כן, האלבום תוכנן במכוון בגודל A4 כדי לאפשר שילוב תכנים בהפקה פשוטה ומהירה של צוות ההדרכה.
הכל נעשה בהקפדה על עלויות מינימליות להפקה, נקודה קריטית כדי לאפשר תהליך חינוכי נגיש לכל תלמיד.

“המסע לארץ ישראל” הוא מסע חינוכי לנוער בארץ, בעקבות המעשה הציוני.

המסע משלב ביקורים באתרים היסטוריים, טיולים רגליים, הדרכות פרונטליות ודיונים קבוצתיים, כשהשאלה העומדת במרכזו היא: מהי דמות החלוץ בכל אחת מהתקופות בהיסטוריה הציונית בהן עוסק המסע.

היום האחרון עוסק במבט בוחן על החברה הישראלית היום, ושואל את אותה שאלה – מהי דמות החלוץ היום?

כל תלמיד המשתתף במסע מקבל אלבום המלווה אותו, מביא תכנים, מידע, שאלות ונקודות לדיון ומחשבה, ונשאר איתו לאחר מכן כמזכרת.

תכנון האלבום נעשה בהתאם לצרכים המשתנים של צוות ההדרכה ובתי הספר, ולכן הוא עוצב כאלבום עם ברגים שניתן בקלות לפתוח ולשנות בו את התכנים הפנימיים והטקסטים. כמו כן, האלבום תוכנן במכוון בגודל A4 כדי לאפשר שילוב תכנים בהפקה פשוטה ומהירה של צוות ההדרכה. הכל נעשה בהקפדה על עלויות מינימליות להפקה, נקודה קריטית כדי לאפשר תהליך חינוכי נגיש לכל תלמיד.

התוכן של כל יום נחשף במהלך המסע בהדרגה, על ידי תלישה של פס הפרפורציה בקצה של כל חלק.

בנוסף לאלבום כלל הפרויקט פולדר שיווקי, שגם הוא תוכנן באופן יוצא דופן, מותאם לצרכי צוות הסמינר, ובלי צורך בהשקעה יקרה בשטאנץ לחיתוך הפולדר. כמו כן עוצבו גלויות לפי שערי הימים השונים.

הפרויקט כולו עוצב, הופק ואף הודפס על ידי במכונות הדפוס של החוג להפקות דפוס במכללת הדסה.

הפרויקט הופק עבור המרכז החינוכי “דרך”, וכפרויקט גמר של לימודיי במכללת הדסה, שזכה להצטיינות יתרה.

“המסע לארץ ישראל” הוא מסע חינוכי לנוער בארץ, בעקבות המעשה הציוני.

המסע משלב ביקורים באתרים היסטוריים, טיולים רגליים, הדרכות פרונטליות ודיונים קבוצתיים, כשהשאלה העומדת במרכזו היא: מהי דמות החלוץ בכל אחת מהתקופות בהיסטוריה הציונית בהן עוסק המסע.

היום האחרון עוסק במבט בוחן על החברה הישראלית היום, ושואל את אותה שאלה – מהי דמות החלוץ היום?

כל תלמיד המשתתף במסע מקבל אלבום המלווה אותו, מביא תכנים, מידע, שאלות ונקודות לדיון ומחשבה, ונשאר איתו לאחר מכן כמזכרת.

האלבום מחולק לחמישה שערים פנימיים לפי הנושאים בהם עוסק כל יום במסע, ובכל שער התמודדתי עם הצורך לבטא רעיונות מופשטים מתוך תולדות הציונות בביטוי גרפי-ויזואלי, ועם יצירה של שפה גרפית חדשנית, המבטאת את הציונות כרלוונטית לבני הנוער היום.

“המסע לארץ ישראל” הוא מסע חינוכי לנוער בארץ, בעקבות המעשה הציוני.

המסע משלב ביקורים באתרים היסטוריים, טיולים רגליים, הדרכות פרונטליות ודיונים קבוצתיים, כשהשאלה העומדת במרכזו היא: מהי דמות החלוץ בכל אחת מהתקופות בהיסטוריה הציונית בהן עוסק המסע.

היום האחרון עוסק במבט בוחן על החברה הישראלית היום, ושואל את אותה שאלה – מהי דמות החלוץ היום?

כל תלמיד המשתתף במסע מקבל אלבום המלווה אותו, מביא תכנים, מידע, שאלות ונקודות לדיון ומחשבה, ונשאר איתו לאחר מכן כמזכרת.

האלבום מחולק לחמישה שערים פנימיים לפי הנושאים בהם עוסק כל יום במסע, ובכל שער התמודדתי עם הצורך לבטא רעיונות מופשטים מתוך תולדות הציונות בביטוי גרפי-ויזואלי, ועם יצירה של שפה גרפית חדשנית, המבטאת את הציונות כרלוונטית לבני הנוער היום.

תכנון האלבום נעשה בהתאם לצרכים המשתנים של צוות ההדרכה ובתי הספר, ולכן הוא עוצב כאלבום עם ברגים שניתן בקלות לפתוח ולשנות בו את התכנים הפנימיים והטקסטים. כמו כן, האלבום תוכנן במכוון בגודל A4 כדי לאפשר שילוב תכנים בהפקה פשוטה ומהירה של צוות ההדרכה.

הכל נעשה בהקפדה על עלויות מינימליות להפקה, נקודה קריטית כדי לאפשר תהליך חינוכי נגיש לכל תלמיד.

התוכן של כל יום נחשף במהלך המסע בהדרגה, על ידי תלישה של פס הפרפורציה בקצה של כל חלק.

בנוסף לאלבום כלל הפרויקט פולדר שיווקי, שגם הוא תוכנן באופן יוצא דופן, מותאם לצרכי צוות הסמינר, ובלי צורך בהשקעה יקרה בשטאנץ לחיתוך הפולדר.
כמו כן עוצבו גלויות לפי שערי הימים השונים.

הפרויקט כולו עוצב, הופק ואף הודפס על ידי במכונות הדפוס של החוג להפקות דפוס במכללת הדסה.

הפרויקט הופק עבור המרכז החינוכי “דרך”, וכפרויקט גמר של לימודיי במכללת הדסה, שזכה להצטיינות יתרה.