fbpx
הקיבוץ במדינה - סדרת ספרים
עיצוב עטיפות לסדרת ספרים

עיצוב עטיפה לסדרת ספרים העוסקת במקומם של הקיבוץ והתנועה הקיבוצית במדינת ישראל.

כמו בעיצוב הלוגו לאותה סדרה, גם בעיצוב הכריכה החלק המענין התרחש דוקא בשלב הסקיצות, ולכן חלקן מובאות כאן בהמשך לשני הספרים הראשונים בסדרה.

יצא בהוצאת יד טבנקין, יד יערי ואוניברסיטת בר־אילן.