fbpx
התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
עיצוב עטיפה לספר

ספרו של דניאל רוזן סוקר את התפתחות ענף התקשורת בארץ בתקופת המנדט הבריטי, בה הוצבו למעשה היסודות הכי משמעותיים שלו.

בעיצוב העטיפה שילבתי אמצעים שונים מעולם התקשורת, שהיו מקובלים באותה תקופה, תוך שימוש בסגנון תקופתי תואם.