fbpx
כרעה ברוח‫
עיונים בתרבות הקיבוץ והתרבות הישראלית
עיצוב ועימוד ספר אמנות בשילוב תחריט עץ מקורי

בספר ׳כרעה ברוח׳ עסק מוקי צור בתרבות הקיבוץ והתרבות הישראלית, בצד שפע ייצוגים ויזואליים לנושא מתוך ארכיוני מוסדות קיבוציים, שנאספו ונבחרו על ידי האוצר יובל דניאלי ועל ידי.

לכן, הספר שמכיל תוכן כתוב בעיקרו, היה עבורי פרויקט של עיצוב ספר אמנות לכל דבר.

זכיתי לעבודה מרחיבת דעת ולב, ואת סיכומה בחרתי לבטא בתחריט עץ מקורי שהוכן בשיתוף עם אורי פלג, ושולב בכריכת הספר.

הספר יצא בהוצאת יד טבנקין.

ספרים נוספים בעריכת מוקי צור:
עד פנה היום.