fbpx
המשחקיט‫
מיתוג כולל למיזם חברתי של משחקי ענק

מיתוג למיזם חברתי אשר פועל לקידום מרחבי פעילות ופנאי איכותיים למשפחות, קהילות ארגונים ומוסדות חינוכיים.

הפרויקט כלל מיתוג כולל, עיצוב משחקי ענק, וחומרי שיווק והנחיות נלווים.

המשחקיט הוא מיזם שכל מהותו שמחה ומשחק, ולכן דרש מיתוג שכולו שמחה ומשחק. כך היה עבורי בבתהליך העבודה עליו, וגם, אני מאמינה, בתוצאה.