fbpx
ברל כצנלסון - ניצוצות מעולמו הרוחני
עיצוב ועימוד מסכת מאת יריב בן־אהרון

יריב בן־אהרון ז״ל היה מורה ואיש־רוח, הוגה סוגת ה׳מסכת׳ – טקסט המוגש בליווי מקורות ופירושים התורמים להבנה מעמיקה שלו. באמצעות כלי זה החל יריב להנגיש ולתווך לדורנו שלל כתבי חלוצים וענקי־רוח – מביאליק ואלתרמן, לי.ח. ברנר ויצחק למדן ועוד.

זכיתי לעצב ולעמד כמה ממסכתות אלה עבור יריב, וכך זכיתי להכירו גם מעבר להיכרות שהיתה לי איתו לפני כן כמורה.

בשנותיו האחרונות עסק יריב בכתיבת המסכת שהיוותה עבורו פסגה ביריעת יצירתו, מבחינת חשיבותה ומסריה: ברל כצנלסון – ניצוצות מעולמו הרוחני. במסכת זו אסף יריב כתבים שונים של ברל כצנלסון, יחד עם מכתבים ותגובות היוצרים דיון בשאלות פוליטיות וחינוכיות של זמנו, שבעזרת פירושיו של יריב אנו למדים במהרה כמה הן רלוונטיות לא פחות לזמננו אנו.

יריב הספיק לסיים את כתיבת המסכת, אך נפטר במהלך העבודה על הוצאתה לאור.

למסכתות נוספות באתר:
מסכת ׳מסדה׳
מסכת ׳עיר היונה׳