fbpx
מסכת ׳מסדה׳‫
עיצוב ועימוד ספר

עיצוב ועימוד מסכת (מקורות ופירושים המלווים טקסט מרכזי) לפואמה ׳מסדה׳ מאת יצחק למדן.

המסכת מאת יריב בן־אהרון ז״ל, שזכיתי לעצב מספר מסכתות שערך.

המסכת לוותה באיוריו של נחום גוטמן, איורים שעיטרו מהדורה חגיגית של הפואמה ׳מסדה׳ מ-1951.

עיצוב ועימוד מסכת היא מלאכה עדינה הדורשת מומחיות גבוהה ביותר של מלאכת עימוד ספרים.