מרכז אדוה
חוברת הערות על הניתוח המגדרי במשרדי הממשלה
עיצוב חוברת

במרכז אדוה מובילים הטמעת חשיבה מגדרית וניתוח מגדרי של תקציב המדינה.

כחלק מתהליך זה עוסקים במרכז אדוה בהגשת מסמך הערות על הניתוח המגדרי של התקציבים שבוצע במשרדי הממשלה השונים.