מרכז אדוה
חוברת סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית
עיצוב חוברת

עיצוב חוברת המאגדת סיכומי פרויקטים של סטודנטיות וסטודנטים מאוניברסיטת תל־אביב בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית. בפרויקטים המעשיים התמקדו הסטודנטיות/ים ביישום הגישה של הטמעת חשיבה מגדרית וכלכלה חברתית בתקציבים ובמדיניות ציבורית.