fbpx
מרכז אדוה
חוברת סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית
עיצוב חוברת

עיצוב חוברת המאגדת סיכומי פרויקטים של סטודנטיות וסטודנטים מאוניברסיטת תל־אביב בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית. בפרויקטים המעשיים התמקדו הסטודנטיות/ים ביישום הגישה של הטמעת חשיבה מגדרית וכלכלה חברתית בתקציבים ובמדיניות ציבורית.

חוברות נוספות של מרכז אדוה:

חוברת הערות על הניתוח המגדרי במשרדי הממשלה

חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית 2018

הגרעון הטיפולי בישראל