fbpx
מרכז אדוה
חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית
עיצוב חוברות

עיצוב שתי חוברות המאגדות סיכומי פרויקטים של סטודנטיות וסטודנטים מאוניברסיטת תל־אביב וממכללת ספיר בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית. בפרויקטים המעשיים התמקדו הסטודנטיות/ים ביישום הגישה של הטמעת חשיבה מגדרית וכלכלה חברתית בתקציבים ובמדיניות ציבורית.

חוברות נוספות של מרכז אדוה:

חוברת הערות על הניתוח המגדרי במשרדי הממשלה

חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית 2016

הגרעון הטיפולי בישראל