מרכז אדוה
חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית
עיצוב חוברות

עיצוב שתי חוברות המאגדות סיכומי פרויקטים של סטודנטיות וסטודנטים מאוניברסיטת תל־אביב וממכללת ספיר בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית. בפרויקטים המעשיים התמקדו הסטודנטיות/ים ביישום הגישה של הטמעת חשיבה מגדרית וכלכלה חברתית בתקציבים ובמדיניות ציבורית.