fbpx
עד פנה היום
ברל כצנלסון על עצמו
עיצוב ספר ושערים אמנותיים

הספר, בעריכתו של מוקי צור, יוצר מעין ביוגרפיה של ברל כצנלסון מתוך כתביו שלו עצמו.
כל פרק נפתח בקטע מהשיר “זהר” מאת ח.נ. ביאליק, ובשער פנימי שיוצר שיח בין קטע השיר לתוכן של אותו פרק.
בסדרת השערים נתתי פרשנות אמנותית משלי לשיח בין הקטע לתוכן הפרק, תוך שימוש באלמנטים מובילים של אור וזכוכית.

יצא לאור בהוצאת עם עובד.

ספרים נוספים מאת מוקי צור: כרעה ברוח.