fbpx
שביל העצים - בית שמש
עיצוב מפה מאוירת

עיצוב מפה מתקפלת המסמנת עצים ממינים שונים בעיר בית־שמש, נותנת מידע ומציעה פעילות בתחום הקיימות.

במפה שילבתי איורים של העצים על בסיס המאפיינים של כל עץ.

המפה הופקה על ידי עיריית בית־שמש, היחידה לאיכות הסביבה ״שורק״ ומרכז הקיימות המקומי שמפעילה עמותת קהילה.