עמותת ׳ידיד׳
עיצוב חוברת עשור לפעילות העמותה - במסגרת העבודה בסטודיו ״סטפני ורותי עיצוב״