קשרי מעוז
עיצוב ועימוד ספר

ספרו של גיורא שנר מספר את סיפורו של מוצב המזח בסיני בעת מלחמת ההתשה.

עיצוב הספר כלל איורים, שרטוט מפות ותרשימים שונים, וכן שילוב תמונות היסטוריות.

יצא בהוצאת העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.