fbpx
רקמות עמים
עיצוב ספר אלבומי

מגינה שלאין אספה במשך עשרות שנים רקמות מכל רחבי העולם.
בספרה השלישי היא שילבה את הדוגמאות המרהיבות בהסברים על סוגי תכים ועל סגנונות מקובלים בתרבויות שונות.

שלב סריקת פריטי הרקמה והעושר הצבעוני שהציף את הסטודיו במהלכו היה מופלא.

בוצע במסגרת העבודה בסטודיו ״סטפני ורותי עיצוב״.