fbpx
מכון שיטים - ארכיון החגים הקיבוצי
עיצוב ברושור שיווק

עיצוב ברושור שיווק למגוון פעילויות בנושאי יהדות ותרבות.

פרויקטים נוספים עם מכון שיטים:
משפחג – רביעיות חגים
חוברות משפחג – טקסי חגים במשפחה

לאתר מכון שיטים.