fbpx
שירי עיר היונה
עיצוב ועימוד מסכת

יריב בן־אהרון ז״ל היה מורה ואיש־רוח, הוגה סוגת ה׳מסכת׳ – טקסט המוגש בליווי מקורות ופירושים התורמים להבנה מעמיקה שלו. באמצעות כלי זה החל יריב להנגיש ולתווך לדורנו שלל כתבי חלוצים וענקי־רוח – מביאליק ואלתרמן, לי.ח. ברנר ויצחק למדן ועוד.

זכיתי לעצב ולעמד כמה ממסכתות אלה עבור יריב, וכך זכיתי להכירו גם מעבר להיכרות שהיתה לי איתו לפני כן כמורה.

מתוך שלל מפגשי לימוד בחבורות אסף יריב בן־אהרון פירושים ומקורות ליצירתו האפית הגדולה של נתן אלתרמן – קובץ שירי ׳עיר היונה׳. כל אלו נאספו למסכת זו, שיצאה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, המכינה ע״ש יצחק רבין ו״המדרשה באורנים״.