fbpx
Pre-Clinical מעבדות
עיצוב פרוספקט תדמית - במסגרת העבודה בסטודיו ״סטפני ורותי עיצוב״

עיצוב פרוספקט תדמית מהודר עבור קבוצת מעבדות Pre-Clinical.
החוברת מציגה את שירותי המעבדה והמחקר השונים שמציעה הקבוצה.